top of page
Illustratie M. van Drie

Over mijn werkwijze

Indien u overweegt om zich bij mij aan te melden voor een psychologische behandeling, kunt u contact met mij opnemen voor een vrijblijvende, telefonische afspraak.

1. Kennismaking

Indien u overweegt om zich bij mij aan te melden voor een psychologische behandeling, dan kunt u contact met mij opnemen om een vrijblijvende, telefonische afspraak met mij te maken. In deze afspraak kunnen wij (kort) met elkaar kennismaken en met elkaar bespreken of het zinvol en wenselijk is om een verder traject met elkaar aan te gaan.

2. Intakegesprek

Vervolgens kunnen wij een intakegesprek inplannen om uw klachten, uw achtergrond en uw wensen in kaart te brengen, te bekijken welke hulp voor u passend zou kunnen zijn en of ik u daar iets in kan bieden. Soms kan het nodig zijn om meerdere intakegesprekken te voeren.

3. Behandeladvies

Na de intake zal ik u een behandeladvies geven. Indien een behandeling bij mij passend zou kunnen zijn, dan spreken wij samen af wanneer de therapie kan gaan starten. Als ik vermoed dat u elders beter geholpen kunt worden, dan zal ik dat met u bespreken en met u meedenken waar u beter op uw plek bent.

4. De behandeling

De behandeling vindt vaak plaats met een frequentie van één of soms twee gesprekken per week. Gedurende de behandeling hebben wij er beiden oog voor of u baat heeft bij de behandeling.

Icoontje M. van Drie

Kwaliteit & klachtenregeling

Mijn praktijk voldoet aan de eisen zoals die zijn neergelegd in de kwaliteitscriteria voor de vrijgevestigde ggz-praktijk van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP: www.lvvp.info), gebaseerd op de bestaande wet- en regelgeving. Daarnaast beschik ik over een kwaliteitsstatuut: indien u hier interesse in heeft, kan ik u daar iets over vertellen en kan ik u deze laten inzien.

Wanneer u een klacht heeft of als u niet tevreden bent over de behandeling, dan stel ik het op prijs als u dat met mij zou bespreken. Wellicht kunnen wij er dan samen uitkomen. Mocht u dit niet willen of als u het idee heeft dat u er met mij niet uitkomt, dan kunt u overwegen om u bijvoorbeeld te wenden tot de LVVP: zij voorzien in een klachtenregeling.

bottom of page