top of page
Illustratie M. van Drie

Kosten psychotherapie

In mijn praktijk hanteer ik 100% van de door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) vastgestelde maximumtarieven voor de klinisch psycholoog.

Icoontje M. van Drie

De kosten

Op dit moment heb ik geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Dit betekent dat ik een ‘contractvrije psycholoog’ ben. Dit betekent dat u de kosten voor uw  therapie zelf draagt. Echter, afhankelijk van de aard van uw verzekering en de aard van uw behandeling kunt u een gedeelte van uw behandeling, of de volledige behandeling, vergoed krijgen. Meestal krijgt u 65 tot 100 procent van de kosten vergoed. Uw zorgverzekeraar kan u hier definitief uitsluitsel over geven.

In mijn praktijk hanteer ik 100% van de door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) vastgestelde maximumtarieven voor de klinisch psycholoog. Bij aanvang van de behandeling zal ik de door mij gehanteerde betalingsvoorwaarden met u doornemen, en onderdeel maken van uw behandelplan.

Praktijk M. van Drie Utrecht
Icoontje M. van Drie

Annulering

U kunt uw afspraak 24 uur van te voren afzeggen. U kunt mij hiervan op de hoogte brengen per e-mail of per telefoon (bij geen gehoor graag voicemail inspreken). Ik zal u dan geen kosten in rekening brengen. Indien u uw afspraak niet tijdig afzegt (binnen 24 uur), of wanneer u zonder afmelding niet op een afgesproken zitting verschijnt, breng ik € 50,00 in rekening.

bottom of page